Zodra iemand is komen te overlijden, is er geen ruimte meer om met vermogen te schuiven en zo de heffing van erfbelasting te voorkomen dan wel beperken.

Voor het overlijden
Het is mogelijk om met het doen van schenkingen de heffing van erfbelasting te voorkomen dan wel beperken. Schenkingen kunnen in diverse vormen voorkomen. Het geschonken vermogen kan daadwerkelijk het vermogen van de schenker verlaten, bijvoorbeeld als er geld of goederen worden geschonken. Maar er kan bijvoorbeeld ook geschonken worden “op papier”. In dit geval blijft het vermogen in handen van de schenker en verlaat het vermogen slechts op papier het vermogen van de schenker. Het schenken “op papier” dient aan diverse eisen te voldoen.

Na het overlijden.
Na een overlijden zal de belastingdienst zal zich melden en willen weten of er erfbelasting is verschuldigd door de erfgenamen. Hulp kan gewenst zijn bij het bepalen of en zo ja hoeveel erfbelasting verschuldigd is, het invullen van de aangifte erfbelasting, de (laatste) aangifte inkomstenbelasting van de overledene en het beantwoorden van mogelijke fiscale en/of financiële vraagstukken.

Goed is het om te onderzoeken hoe, voor uw persoonlijke situatie, binnen de wettelijke kaders optimaal gebruik gemaakt kan worden van de fiscale regelgeving om zo de heffing van belasting te voorkomen dan wel beperken. Daarbij is het wel van belang tijdig actie te ondernemen. Voor sommige regelingen geldt namelijk een termijn van 3 maanden na het overlijden. Mr. Astrid Bindels van ab Fiscaal Advies kan u hierbij helpen.

Meer informatie:
www.abfiscaaladvies.nl.
www.uitvaartstudio.com

Digitaal condoleren

Wij bieden u de mogelijkheid om digitaal te condoleren.
Bij een uitvaart kan ervoor gekozen worden een openbaar of afgeschermd condoleanceregister te openen. Zo krijgen alle bekenden optimaal de gelegenheid hun medeleven en gedachten te delen.

De condoleances kunnen online bekeken worden, maar kunnen ook gedownload worden als digitaal boek en besteld worden als geprint boek.

Condoleren »